Om te kunnen sturen op uw dienstverleningsprocessen is het noodzakelijk dat de hierop behaalde prestaties meetbaar zijn. De eerste stap in dit proces is bepalen tegen welke norm de behaalde prestaties worden afgezet. Wat zijn uw doelstellingen in termen van wachttijd, behandeltijd, klantvriendelijkheid, efficiency, etcetera?

Als kwaliteit voor uw organisatie voorop staat.. zijn objectieve servicenormen niet altijd zaligmakend, de kwaliteit van de geleverde dienst wel! Toch is het belangrijk om servicenormen vast te stellen, vooral omdat dit ook invloed heeft op bijvoorbeeld de benodigde bezetting.  Ik help u graag hierin een goede lijn te vinden, door het formuleren van realistische servicenormen en kan u vervolgens ondersteunen in het noodzakelijke vervolg: het meetbaar maken van deze servicenormen en zorgen dat deze ook daadwerkelijk behaald worden!