Managementinformatie is van belang. Meten is weten en daarom worden in veel organisaties maandelijks mooie managementrapportages uitgedraaid. In veel gevallen een overdaad aan cijfers in verschillende weergavevarianten, waarbij pas na veel ‘uitpluiswerk’ een goed beeld ontstaat van hoe de prestaties nu werkelijk zijn. Graag bied ik ondersteuning bij de inrichting van een overzichtelijk en leesbaar ‘Dashboard’, waarop in één oogopslag te zien is of uw servicenormen worden behaald en waar nog bijsturing nodig is. Mijn doelstelling hierin is uiteraard een dashboard op te stellen waaraan u zo min mogelijk werk heeft om de periodieke gegevens op te halen.