U ziet duidelijk voor zich welke veranderingen moeten gaan plaatsvinden en naar welk specifiek doel moet worden toegewerkt. Dit is ook al vastgelegd in een duidelijk visiedocument of meerjarenplan. Waar het nog aan schort is een duidelijk overzicht van de noodzakelijke deliverables, de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om deze op te leveren, de aangewezen verantwoordelijken, inventarisatie van mogelijke risico’s en heldere deadlines om alles op tijd klaar te hebben. Ik kan u hierin helpen, indien gewenst volgens de Prince2 projectmethode, maar dit is natuurlijk geen must. Mijn doel is om voor u een haalbare projectplanning op te stellen die teleurstellingen of overschrijding van deadlines tot een minimum reduceert.