De inrichting van uw dienstverlening gaat gepaard met de inzet van mensen. Het liefst mensen die hun rol als dienstverlener serieus nemen en hiervoor geschikt zijn. Een competentieonderzoek kan enerzijds ingezet worden als instrument om in te schatten welke medewerkers geschikt zijn voor een bepaalde nieuwe rol wanneer een nieuw team moet worden samengesteld. Anderzijds als instrument om de ontwikkelbehoefte van uw huidige medewerkers te meten en de opleiding hierop in te richten. Het uitvoeren van een competentieonderzoek is altijd een waardevolle toevoeging wanneer u te maken heeft met een plaatsingsproces. Daarbij is inzicht in de eigen competenties en verbetermogelijkheden voor de medewerkers zelf een waardevolle bijdrage voor hun professionele ontwikkeling. Naast het afnemen van een schriftelijke test, vind ik het als assessor belangrijk om een persoonlijk gesprek met de betreffende medewerker te hebben. De combinatie van de bevinden uit de test en het gesprek schetsen een duidelijk beeld van de sterkte of ontwikkelbehoefte in de getoetste competenties.