Stel… uw gewenste verandering is in een mooi projectplan gegoten, de projectleden zijn misschien zelfs al benoemd. Het enige probleem… er gebeurt nog steeds niets! Een gebrek aan tijd, verantwoordelijkheidsgevoel of kunde kan het probleem zijn (dat doet er ook niet toe), maar feit is dat er actie nodig is. Ik kan u helpen als projectleider. Dit kan vrij intensief door op regelmatige basis fysiek aanwezig te zijn in uw organisatie. Anderszijds is het ook mogelijk om mij in te schakelen puur voor de begeleiding van uw projectgroepbijeenkomsten en bewaking van de voortgang en samenhang. Wat ik hierin belangrijk vind is efficiënte benutting van de kostbare tijd: samenkomst van projectleden is bedoeld voor inhoudelijke discussie en geen moment om met elkaar de planning te bestuderen en te concluderen dat alle deadlines verschoven moeten worden. Om de voortgang te bewaken is het belangrijk om beknopt weer te geven ‘hoe het ermee staat’, maar het opstellen van uitgebreide verslagen mag geen doel op zich worden.  Afhankelijk van uw wens, kan ik me er inhoudelijk mee bemoeien en ook in het proces een adviserende rol op me nemen. Het is echter ook mogelijk een beroep te doen op mij voor slechts de procesbewaking van het project.

Ik ben bij diverse gemeenten intensief betrokken (geweest) in dienstverleningsprojecten: het neerzetten van een KCC, het opstellen van KCC projectplannen, opstellen van KCC opleidingsplannen, het geven van KCC trainingen en leiding geven aan (nieuwe) KCC teams.