Goede inrichting van uw dienstverlening betekent dat u helder heeft wat er nu eigenlijk wordt gevraagd door uw klant. Klantvraaganalyse houdt in dat er gedurende een bepaalde periode wordt geregistreerd (of uit uw systeem uitgedraaid) welke vragen uw klant u precies stelt. Dit kan over het telefonisch kanaal, maar ook voor persoonlijke klantcontacten en schriftelijke / digitale contacten. Met deze gegevens kan een uitgebreide analyse gemaakt worden waarmee u duidelijke handvatten krijgt om uw verbeteringsdoelstellingen op dienstverlening te behalen, praktische actiepunten te formuleren en de dienstverleningsprocessen aan te scherpen. Ook voor de verbetering van uw website of voor het berekenen van een adequate bezetting is klantvraaganalyse een waardevolle methode. De te meten variabelen kunnen geheel naar eigen wens worden gekozen en zodoende kan ik u een adviesrapport opleveren waar u écht iets aan heeft in uw organisatie en waarop u verder kunt bouwen.