Mogelijk heeft u te maken met een nieuw team medewerkers dat nog niet eerder heeft samengewerkt. Mogelijk ervaart u enige ´strubbelingen´ in de samenwerking tussen uw dienstverlenende medewerkers aan de voorkant en de uitvoerende medewerkers elders in de organisatie. Of wellicht heeft u een bestaand team dat te maken krijgt met een gezamenlijke nieuwe doelstelling. In al deze situaties is het prettig als de teamleden op prettige en constructieve wijze samenwerken. In de training Teamsamenwerking van Change a Lot staan openheid, eerlijkheid en duidelijkheid centraal. De cursisten leren begrip naar elkaar te tonen, misverstanden te verminderen door duidelijk communiceren en ieders sterke punten optimaal in te zetten in het teambelang.

Advies tijdsinvestering: 2 dagdelen