Veel organisaties zijn prima in staat zelf een overzicht of uitdraai te creëren uit het klantsysteem. Het is alleen nog niet altijd even makkelijk deze gegevens op constructieve wijze te analyseren en er zodoende actiepunten uit te extraheren om de dienstverlening mee te verbeteren. In deze workshop leert u op welke wijze u het optimale uit de gegevens kunt halen (en indien gewenst hoe u deze gegevens kunt verzamelen als de digitale uitdraai ontbreekt).  We gaan in op het maken en slim inrichten van draaitabellen en het analyseren van de gegevens die hierin staan. Daarnaast leert u hoe deze complete analyse vertaald kan worden in praktische actiepunten om direct mee aan de slag te gaan.

Tijdsinvestering: 2 dagdelen