Een medewerker die goede gesprekstechnieken beheerst, is in staat een gesprek professioneel en bondig, maar toch prettig en duidelijk af te handelen. Om dit te bereiken kan men getraind worden op diverse gesprekstechnieken. Change a Lot baseert haar cursus gesprekstechnieken op drie belangrijke pijlers: sterk overkomen in je gesprek, helder krijgen wat de gesprekspartner precies wil en het aanhouden van een vaste gespreksstructuur als leidraad. In de cursus wordt op interactieve wijze getraind en zijn de deelnemers vooral bezig met het onder de knie krijgen van de nieuwe vaardigheden. Dit doen we door een afwisselend programma van schriftelijke opdrachten, reflectie op filmpjes en geluidsfragmenten en natuurlijk zelf oefenen met de aangeleerde techniek.

Advies tijdsinvestering: 3 dagdelen