Specialist zijn in klantcontact houdt ook in dat je in staat bent correct te handelen wanneer het gesprek met de klant uit de hand loopt. Het komt gelukkig zelden voor dat een klantcontact ontaardt in een écht agressieve situatie. In veel meer gevallen kan een gevoel overheersen dat het gesprek ‘onprettig’ verloopt. De cursus ‘Omgaan met lastige klanten’ van Change a Lot is erop gericht in een vroeg stadium te herkennen wanneer een gesprek een onprettige wending neemt en hier tijdig op te anticiperen. Uiteraard wordt ook uitvoerig getraind in juist handelen wanneer een situatie wél uit de hand loopt. Om het maximale uit deze training te halen kan tevens een acteur in gezet worden om te oefenen met situaties die vergelijkbaar zijn met de werkelijkheid. De ervaring is dat bij het oefenen met een acteur, de aangeleerde vaardigheden veel beter beklijven bij de cursisten.

Advies tijdsinvestering: 1 à 2 dagdelen (afhankelijk van gewenste scope van te behandelen stof)