Het coachen van medewerkers om hen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van uw dienstverlening. Het gaat hierbij om planmatig, systematisch en doelgericht beoordelen van klantcontact(en), gevolgd door een coachingsmoment met de medewerker. In deze workshop leert u om te letten op de juiste elementen tijdens het klantcontact, op opbouwende wijze feedback te verstrekken en om de medewerker te prikkelen zichzelf te verbeteren. Na het volgen van deze workshop bent u in staat om zelf als coach van uw dienstverlenende medewerkers op te treden. Na een stukje theoretische uitleg gaan we aan de slag met het meeluisteren en het coachingsgesprek daadwerkelijk te oefenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een professioneel coachingsformulier. Deze workshop biedt tevens mogelijkheid om voor uw eigen organisatie een op maat gesneden formulier te ontwikkelen en direct zelf te testen.

Tijdsinvestering: 2 dagdelen