Om een goede dienstverlening te realiseren is het niet meer voldoende om een klant vriendelijk te woord te staan. De klant heeft recht op méér! Voor een professioneel en prettig klantcontact is het noodzakelijk dat de medewerker enerzijds snel informatie kan opzoeken in een kennisbank (of ander naslagwerk) en anderzijds adequaat een klantdossier kan raadplegen. Daarnaast is het van belang dat het betreffende klantcontact direct op de juiste wijze wordt geregistreerd, we willen immers een contacthistorie opbouwen om onze klanten in de toekomst beter te bedienen. De snelle ontwikkeling van diverse ondersteunende applicaties, maakt dat er nogal wat gevraagd wordt van uw klantcontactspecialisten. De workshop Digitale vaardigheden is erop gericht de deelnemers vaardig te maken met de systemen waarmee in úw organisatie gewerkt wordt. Daarbij worden handige gebruikstips gegeven, bijvoorbeeld voor snellere bediening, en worden afspraken vastgelegd (of opnieuw aangehaald) om een uniforme werkwijze in uw organisatie te garanderen. Daarnaast wordt erop geoefend dat te allen tijde het klantgesprek op prettige wijze wordt voorgezet.

Advies tijdsinvestering: 2 dagdelen