Als uw medewerkers zich nieuwe stof eigen moeten maken, is het mogelijk om de nieuwe informatie door een bevlogen trainer te laten overbrengen. Een nóg beter idee is om Change a Lot in te schakelen en zodoende niet alleen de kennis over te brengen, maar de medewerkers ook direct klaar te stomen om deze nieuwe kennis toe te passen in de praktijk. Kennisoverdracht door Change a Lot wordt uitgevoerd in interactieve sessies. Inhoudelijke stof kan op papier worden verstrekt, zodat men deze zelfstandig kan bestuderen. In de training willen we juist echt met de nieuwe stof aan de slag, op verschillende manieren: toetsing van de bestudeerde kennis, rollenspellen, opdrachten en mogelijkheid tot vragen en discussie.

In de overheidsdienstverlening heb ik uitgebreide ervaring met kennisoverdracht van de gemeentelijke domeinen: burgerzaken, APV vergunningen, omgevingsvergunningen, gemeentelijke belastingen, buitenruimte (meldingen en onderhoud), sociale zaken, WWB en WMO. Mocht u hulp zoeken om nieuwe inhoud van een heel ander vakgebied over te brengen en heeft u zelf de theoretische informatie al in huis, kan ik u uiteraard ook van dienst zijn