Minstens zo belangrijk als een goede training of workshop is dat de aangeleerde kennis en vaardigheden zijn doorgedrongen en ook daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk.  Het is daarom belangrijk om na trainingsinspanningen nog een vorm van ‘nazorg’ in te zetten. Om zeker te weten dat de deelnemers actief deelnemen in de trainingen en de behandelde inhoud voldoende tot zich hebben genomen, is het mogelijk om dit na een training(straject) te toetsen. Afhankelijk van de behandelde stof kan dit in de vorm van een schriftelijke toets, middels een praktijktoets of een combinatie van beiden. Toetsing maakt het tevens mogelijk om de deelnemer te belonen met een certificaat. Dit kan vooral nuttig zijn als de individuele ontwikkeldoelstellingen gekoppeld zijn aan uw plaatsings- of beloningsbeleid.

Een andere aantrekkelijke manier om op interactieve wijze de stof nogmaals te behandelen is het organiseren van een terugkomdag. Een terugkomdag wordt gepland enkele weken na de laatste trainingsdag (of na de toetsing). Het doel is om terug te blikken op de behandelde stof en daarbij te evalueren hoe de toepassing in de praktijk wil lukken. Het doel is om afspraken te maken om de nieuwe manier van werken te borgen, eventueel extra stof te behandelen waar behoefte aan blijkt, nog eens te oefenen waar nodig en ruimte geven voor vragen en discussie, ontstaan uit de ervaringen van de voorgaande periode.

Advies tijdsinvestering: 1 à 2 dagdelen