Ik geloof dat ..…

verandering aan de orde van de dag is voor elke organisatie waarin mensen werkzaam zijn. Verandering ontstaat soms vanuit negatieve ontwikkelingen (bijvoorbeeld reorganisatie, personeelsverloop of ontslag), maar ook vaak door positieve drijfveren (uitbreiding, kwaliteitsverbetering, nieuwe samenwerking). Helaas hebben veel mensen van nature moeite met verandering. Het gaat namelijk vaak gepaard met onzekerheid, onduidelijkheid en vrees voor aantasting in het werkplezier. Ik geloof dat organisaties op een positieve manier geholpen moeten worden, als zij hun noodzakelijke veranderingen willen laten slagen. Mijn specialisatie als verandermanager ligt in ‘verbetering van de dienstverlening richting de klant en optimalisering van de achterliggende (dienstverlenings)processen’.

Ik geloof dat je als adviseur pas goed werk hebt geleverd, als je klant met een gerust hart afscheid van je kan nemen. Of als je voor een andere uitdaging wordt teruggevraagd natuurlijk. Mijn voornaamste streven is dan om problemen niet slechts tijdelijk uit handen te nemen van mijn opdrachtgever, maar ervoor te zorgen dat hij gewapend is voor de toekomst. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Wanneer er knopen doorgehakt moeten worden, maak ik voor de opdrachtgever de diverse mogelijkheden helder, maar de beslissing maakt hij zelf;
  • Wanneer ik trainingen geef, zorg ik ervoor dat het niet slechts een kortdurende leerzame aangelegenheid is, maar borg ik het aangeleerde voor de lange termijn;
  • Wanneer ik wordt ingezet om vanuit een chaotische situatie orde te scheppen, zorg ik ervoor dat er een structuur wordt neergezet waaraan men daarna zelfstandig verdere invulling kan geven;
  • Wanneer ik wordt ingezet om onderzoek te doen, werk ik niet alleen maar conclusies en aanbevelingen uit, maar geef ik praktische en duidelijke adviezen waarmee de opdrachtgever direct zelf aan de slag kan;
  • Wanneer ik word ingezet voor interim-werkzaamheden, zorg ik ervoor dat mijn ‘opvolgers’ (als vaste functie) volledig zijn ingewerkt en de basis op orde is.

Ik geloof dat de belangrijkste component van het adviesvak is: logisch nadenken en daarmee het probleem ‘behapbaar’ maken. Dit kan je het beste doen door de situatie met een frisse, neutrale blik te bekijken. Verandering begeleiden is voornamelijk een kwestie van opnieuw ordenen en deze nieuwe orde vervolgens verankeren. Daarnaast slaagt verandering pas wanneer de mensen in de organisatie de nieuwe situatie omarmen en weten wat er van hen wordt verwacht. Het trainen en coachen van mensen vind ik daarom noodzakelijk om gewenste verandering in de organisatie te borgen. In veel gevallen gaat dit om het aanleren van nieuwe vaardigheden, inhoudelijke kennis overdragen en het aanleren van nieuwe werkwijzen, zowel voor management als medewerker.

Ik beloof dat ..…

Ik beloof dat mijn klant altijd ‘waar voor zijn geld’ zal krijgen. Ik durf zelfs te zeggen dat een ontevreden klant mij niet hoeft te betalen voor mijn diensten. Ik probeer in elke opdracht en voor elke opdrachtgever maatwerk te leveren. Daarnaast houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil en heb ik regelmatig contact met vakgenoten en belangrijke sparringspartners. Hiermee hoop ik met mijn diensten iets te leveren waar men écht iets aan heeft.

Lotte Jongeleen