Haal het optimale uit de menselijke factor!

Organisatie van de menselijke factor speelt de belangrijkste rol in een veranderingssituatie richting excellente dienstverlening.
Allereerst is het belangrijk om de goede mensen op de juiste plek te zetten. Change a Lot kan ondersteuning bieden om hierin de goede keuzes te maken.
Daarnaast slaagt verandering pas als de mensen in de organisatie de (nieuwe) situatie omarmen en weten wat er van hen wordt verwacht.

Change a Lot verzorgt daarom ook trainingen, workshops, coaching en intervisie voor personeel en management. Altijd volledig erop gericht hen door de
veranderingen te loodsen en klaar te stomen voor de nieuwe situatie. Om ervoor te zorgen dat een training of workshop altijd volledig aansluit bij uw
specifieke situatie en wensen, plannen we altijd eerst een intakegesprek om de exacte invulling van de training of workshop te bespreken.