Praktische begeleiding, in samenhang en met bewaking van deadlines!

Omdat veranderingen veelal groot van omvang zijn en qua scope vaak afdelingsoverstijgend, kiest men er vaak voor veranderingen te organiseren in projectvorm. Zo heeft het neerzetten van een klantcontactcentrum (KCC) altijd gevolgen voor de gehele achterliggende organisatie en zelfs voor externe partijen. Waak er dus voor dat het project een ‘feestje van het projectteam’ wordt! Alle mensen die de verandering betreft, werken in de ideale situatie op een bepaalde wijze mee in het project. Change a Lot staat u graag bij in uw verandertraject richting een succesvol KCC in (een van) de volgende belangrijke stappen:

Opstellen of herijken dienstverleningsvisie

Opstellen projectplan (KCC)

Projectaansturing

Presentatie resultaten